Створення сайтів, і веб-технологія в цілому, не має сенсу без протоколу HTTP, він відповідає за процес комунікації клієнта з сервером. На кожен запит з боку клієнта сервер за допомогою цього протоколу дає певну відповідь, яка позначається спеціальним кодом.

Перелік статусів кодів HTTP

У таблиці нижче наведено список основних кодів протоколу HTTP, які може отримати клієнт на різні запити до сервера.

1xx    Інформуючі HTTP коди

100    Continue
101    Switching protocols
102    Processing
103    Early Hints
122    Request-URI too long

2xx    Успішні HTTP коди

200    OK
201    Created
202    Accepted
203    Non-Authoritative Information
204    No Content
205    Reset Content
206    Partial Content
207    Multi-Status
208    Already Reported
226    IM Used

3xx    Коди перенаправлення

300    Multiple Choices
301    Moved Permanently
302    Found (Previously “Moved Temporarily”)
303    See Other
304    Not Modified
305    Use Proxy
306    Switch Proxy
307    Temporary Redirect
308    Permanent Redirect

4xx    Коди помилок на стороні клієнта

400    Bad Request
401    Unauthorized
402    Payment Required
403    Forbidden
404    Not Found
405    Method Not Allowed
406    Not Acceptable
407    Proxy Authentication Required
408    Request Timeout
409    Conflict
410    Gone
411    Length Required
412    Precondition Failed
413    Request Entity Too Large
414    URI Too Long415    Unsupported Media Type
416    Range Not Satisfiable
417    Expectation Failed
418    I’m a Teapot (Эта такая себе шутка)
421    Misdirected Request
422    Unprocessable Entity
423    Locked
424    Failed Dependency
425    Unordered Collection
426    Upgrade Required
428    Precondition Required
429    Too Many Requests
431    Request Header Fields Too Large
444    No Response
449    Retry With
450    Blocked by Windows Parental Controls
451    Unavailable for Legal Reasons
499    Client Closed Request

5xx    Коди помилок сервера

500    Internal Server Error
501    Not Implemented
502    Bad Gateway
503    Service Unavailable
504    Gateway Timeout
505    HTTP Version Not Supported
506    Variant Also Negotiates
507    Insufficient Storage
508    Loop Detected
510    Not Extended
511    Network Authentication Required
598    Network read timeout error
599    Network connect timeout error

Далеко не з усіма цими кодами можна зіткнутися під час реальної розробки сайтів або веб-додатків. Існують неофіційні, зі статусом draft або зарезервовані для майбутнього використання. Код 418 взагалі говорить, що сервер є чайником і не може приготувати каву. Цей такий собі першоквітневий жарт якого вже років тридцять.

Тим не менш, я вирішив зібрати тут всі коди HTTP, які зміг знайти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.